วิชา กับ ปัญญา

เราไม่อาจเรียนรู้ทุกสิ่งในโลกนี้ได้ภายในช่วงอายุของเรา สิ่งที่เราต้องรู็จักให้มากที่สุด คือ ตัวตนของเราต่างหาก

การอ่านหนังสือมากกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราฉลาดกว่าคนอื่น ปริญญาเป็นเพียงสิ่งสมมติ ปริญญาไม่สามารถนำมาวัดได้ว่าใครเข้าใจชีวิตมากกว่ากัน

อ่านเยอะ รู้เยอะ…เห็นเยอะ ก็ยังไม่อาจจะเรียกได้ว่า เป็นผู้รู้อย่างแท้จริง

วิชา กับ ปัญญา นั้นแตกต่างกัน

คนมีปัญญาคือคนที่นอบน้อมถ่อมตนยังต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย…คนฉลาดและมีปัญญาจะอ่อนน้อมถ่อมตนและน้อมรับคำสอนของทุกคนโดยไม่แบ่งว่าเขารวยจน หรือไปวัดว่าเขาจบการศึกษาระดับไหน

“หมื่นรู้ มิสู้ปล่อยวาง”

มีหมื่นตามิได้หมายความว่ารู้ไปซะทุกอย่าง เทียบไม่ได้กับปล่อยวางทุกสิ่งที่รู้ด้วยดวงตาแห่งความรู้แจ้งด้วยดวงตาดวงเดียว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: