แผ่นดินแม่

แผ่นดินใด ให้เจ้า มาอุบัติ
เจ้าพึงจัด เป็นถิ่น แผ่นดินแม่
จงทดแทน คุณท่าน อย่าผันแปร
อย่าคิดแต่ ล้างแค้น แดนมารดร

-Unknown

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: