หัวหน้าห้อง

นายกรัฐมนตรี ก็หมายถึงหัวหน้าประเทศไทย ถ้าจะเปรียบเทียบกับห้องเรียนก็คือหัวหน้าห้อง ถ้าเป็นหัวหน้าห้องแล้วดูแลลูกน้องได้ไม่ดี ลูกน้องไม่พอใจ จึงประท้วงพอมีการประท้วง ในฐานะหัวหน้า ก็ต้องแก้ปัญหา แต่ถ้าทำไม่ได้ แสดงว่าไม่ควรเป็นหัวหน้าแล้ว เพราะว่าดูแลลูกน้องไม่ได้ ไม่มีคนเชื่อฟัง คุณต้องแสดงสปิริต เพื่อให้คนที่สามารถดูแลได้มาดูแล แล้วห้องเรียนก็สงบ ถ้าเป็นหัวหน้าประเทศแล้ว บ้านเมืองไม่สงบแล้วจะเป็นทำไม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: