กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด

ThaiFlag

การเมืองกำลังร้อนแรง ทำให้มีโอกาสได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่รู้จักและไม่รู้จัก ไม่ว่าจะโดยตรงหรือคุยผ่านอินเตอร์เนท ก็มีบางคนบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนดีอะไร ไม่ได้ดีไปกว่าใครที่ไหนเลย (มีสิทธิ์อะไรไปวิจารณ์เค้าคนนั้น) ให้เงียบไปเลยดีกว่า ผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เป็นคนดีอะไร เรื่องไม่ดีก็เคยทำมาเยอะ แต่อย่างน้อยผมก็ไม่เคยทำให้ประเทศชาติเดือดร้อน และผมก็ถูกอบรมสั่งสอนมาตลอดว่าให้มีความกตัญญู

1. กตัญญูต่อพ่อแม่
2. กตัญญูต่อครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ
3. กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด

สองข้อแรกคงไม่ต้องกล่าวถึงมาก ทุกคนคงรู้ดี แต่ข้อสาม หลายคนอาจจะลืมนึกถึงไปหรือคิดว่ามันอาจจะไกลตัว แต่อันที่จริงมันกลับใกล้ตัวเรามากๆ ผมแค่อยากจะเตือนสตินิดนึงว่าเราเกิดเป็นคนไทย เกิดมาบนแผ่นดินไทย ที่เรามีแผ่นดินไทยให้เราเดินย่ำอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะบรรพบุรุษหรือกษัตริย์ของไทยเราหรอกหรือ

  • ไม่ใช่พระนเรศวร และพระเจ้าตากหรือ ที่ทรงเป็นผู้นำ (นำหน้า) ออกรบเอง เพื่อกอบกู้เอกราชจากพม่า (ไม่ได้รบออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์เหมือนสมัยนี้)
  • ไม่ใช่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือ จากสงครามเก้าทัพที่ปกป้องกรุงรัตนโกสินทร์ให้รอดพ้นจากพม่าที่ต้องการบุกทำลายให้พินาศย่อยยับเหมือนกรุงศรีอยุธยา
  • ไม่ใช่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ ที่ทรงยอมสละดินแดนหลายแห่ง ทำให้ไทยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นและต้องเป็นอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส
  • ไม่ใช่พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ ที่ทรงยอมสละราชสมบัติ และทำให้ไทยเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยไม่เสียเลือดเนื้อ

ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของ ข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดย สิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร” – พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับรัชกาลที่ 9 ถึงจะไม่ได้มีการรบเพื่อกอบกู้เอกราชหรือรักษาดินแดนไทย แต่ท่านก็ถือว่าเป็นนักวิจัยนักพัฒนาระดับโลก คนที่เกิดที่กรุงเทพ รวมถึงตัวผมเองอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงผลงานพระราชกรณียกิจของท่านโดยตรง แต่ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้ว่าท่านมีผลงานพัฒนาตามที่สถานที่ต่างๆในประเทศไทยอะไรบ้างไม่มากก็น้อย  ขอยกตัวอย่างเช่น  โครงการฝนหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการแก้มลิง โครงการกังหันชัยพัฒนา และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึง แนวพระราชดำริผลิตแก๊สโซฮอล์ตั้งแต่เกือบ 20 ปีที่แล้ว และแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อไม่นานมานี้

สุดท้ายนี้ ผมเชื่อว่าคนไทยที่ทำไม่ดี คิดไม่ดี คิดคบกับต่างชาติเพื่อทำร้ายประเทศชาติ มันผู้นั้นสักวันก็จะไม่มีแผ่นดินไทยให้อยู่ และผมขอจบด้วยกลอนของท่านพระพุทธทาส

อันบุคคล กตัญญู รู้คุณโลก                          อุปโภค บริโภค มิให้หลาย
ข้าวหรือเกลือ ผักหรือหญ้า ปลาหรือไม้ ฯลฯ      รู้จักใช้ อย่าทำลาย ให้หายไป

อนึ่งคน ต่อคน ทุกคนนี้                              ล้วนแต่มี คุณต่อกัน นั้นเป็นไฉน
มองให้ดี ดูให้เห็น เช่นนั้นไซร้                      โลกรอดได้ เพราะกตัญญู รู้คุณกัน

ประเทศชาติ ศาสนา มหากษัตริย์                  รวมเป็นอัต-ตภาพไทย ใหญ่มหันต์
รอดมาได้ เพราะรักใคร่ อย่างผูกพัน                เพราะกตัญ- ญูมี ที่ใจเอย ฯ

-RC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: