แตกต่าง

ต่างคน ต่างความคิด ชึวิตถึงแตกต่าง

::::: ผลลัพท์ของความแตกต่างอยู่ที่ความคิดและการดำเนินชีวิตที่แตกต่าง :::::

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: